تبلیغات
وبلاگ دوستانه دانشجویان پزشکی یزد - ورودی91 - دایرٍه البروج
تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 03:41 ب.ظ | نویسنده : مائده سلحشور

دایرةالبروج مسیر حرکت ظاهری سالانهٔ خورشید نسبت به زمین، بر روی کره سماوی و دایره‌ای فرضی در آسمان است که ظاهراً (از دید ساکنان کرهٔ زمین) به نظر می‌آید که خورشید در مدت یک سال آن دایره را طی می‌کند.

این دایره در حقیقت مدار حرکت انتقالی زمین را به دور کرهٔ خورشید مشخص می‌کند و در واقع طرح مدار زمین بر کرهٔ آسمان است یعنی دایره‌ای است که از تلاقی سطح مدار حرکت انتقالی زمین با کرهٔ آسمان (که آن را اصطلاحاً فلک ثوابت نامیده‌اند)، پیدا می‌شود.

دایرةالبروج نیز همراه با منطقةالبروج بوسیله بروج دوازدگانه تقسیم می شود.


به علت زاویه داشتن محور کرهٔ زمین با محور حرکت انتقالی زمین، بین دائرةالبروج و استوای سماوی هم زاویه‌ای به همان اندازهٔ '۲۶ °۲۳ وجود دارد. دو نقطهٔ تلاقی بین دائرةالبروج و استوای سماوی، اعتدال بهاری واعتدال پاییزی نامیده می‌شوند. وقتی خورشید در نقطهٔ اعتدال بهاری (زاویهٔ صفر) قرار می‌گیرد، فصل بهار در نیمکرهٔ شمالی (و فصل پائیز در نیمکرهٔ جنوبی) آغاز می‌شود و وقتی خورشید در نقطهٔ اعتدال پاییزی (زاویهٔ ۱۸۰ درجه) قرار می‌گیرد، فصل پائیز در نیمکرهٔ شمالی (و فصل بهار در نیمکرهٔ جنوبی) آغاز می‌شود.

در مقابل خورشید بر روی دایرةالبروج به دو نقطه مقابل هم می‌رسد که بیشترین انحراف زاویه‌ای از استوای سماوی را دارند که راس السرطان در نیمه شمالی آسمان و راس الجدی در نیمه جنوبی آسمان می‌باشند که به دو نقطه انقلابین تابستانی و زمستانی مشهورند.

شمالی‌ترین نقطهٔ دایرةالبروج را نقطهٔ انقلاب تیر و جنوبی‌ترین نقطهٔ آن را انقلاب دی می‌گویند که خورشید به ترتیب حدود ۲۲ ژوئن مطابق ۳۱ خرداد و ۲۲ دسامبر مطابق ۳۰ آذر به این نقاط می‌رسد.


دائرةالبروج نیز همراه با تقسیم منطقه البروج به ۱۲ بخش مساوی (هر بخش یک برج، معادل ۳۰ درجه یا دوبعد ساعتی) تقسیم می‌شود.

در دوهزارسال‌قبل از میان ۱۲ صورت فلکی عبور می کرده و برج‌ها بوسیله آنها نامگذاری شده‌است که امروزه بعلت حرکت تقدیمی زمین با پیوستن صورت فلکی حوا (مارافسای) که در میان دو صورت فلکی کژدم و صورت فلکی کمان و در گذر برج قوس قرار دارد عملا دایرةالبروج از ۱۳ صورت فلکی عبور می کند اما این به معنی افزوده شدن بر برج‌های دوازده‌گانه نیست. هر بخش از دایرة البروج نماینده یک برج است. حرکت انتقالی زمین به دور خورشید موجب می‌شود که در هر ماه از سال خورشیدی، خورشید ظاهراً درون یکی از این برج‌های دوازده‌گانه قرار بگیرد. در حقیقت برج از تقسیمات منطقه البروج است که دایرةالبروج در مرکز منطقةالبروج و میزان این تقسیم بندی است.


در زیر نام ۱۲ برج دائرةالبروج آورده شده است. این نام‌ها در اصل از ۱۲ صورت فلکی منطقه البروج گرفته شده است. باید دانست که این نامگذاری بیش از دو هزار سال قدمت دارد و در حال حاضر به دلیل پدیده‌ای به نام تقدیم اعتدالین ، ۱۲ صورت فلکی منطقةالبروج نسبت به ۱۲ برج هم‌نام آنها در آسمان جابجا شده و تقریباً هر صورت فلکی به اندازهٔ یک برج (معادل ۳۰ درجه) به سمت شرق آسمان حرکت کرده است.


نام برج‌های دوازده‌گانهٔ دائرةالبروج با (معانی) و دیگر اسامی آنها عبارت است از:

 1. برج حمل : (قوچ) قوچ - بره - گوسفند - گوسپند
 2. برج ثور : (گاو نر) گاو - گاو نر
 3. برج جوزا : (دوپیکر) دوپیکر - توأمان - زُروان
 4. برج سرطان : (خرچنگ) خرچنگ - چنگار
 5. برج اسد : (شیر) شیر یا شیر بزرگ - اسد اکبر - شیراختر
 6. برج سنبله : (خوشه) خوشه - دوشیزه - عذرا - آناهیتا
 7. برج میزان : (ترازو) ترازو
 8. برج عقرب :  (کژدم) کژدم - گژدم
 9. برج قوس : (کمان) کمان - کماندار - کمانگیر - آرش - آرش کمانگیر - رامی - نیماسپ
 10. برج جدی : (بزغالهٔ نر) بزغاله - بز - بز دریایی - کُریشک
 11. برج دلو : (آب کش) آب کش - آبریز - بُرز - ساکب الماء
 12. برج حوت : (ماهی) ماهی یا دوماهی - سمکةالشمالیة

در جدول زیر نام برج‌ها به همراه ماه معادل در سال خورشیدی آمده است. ستون تاریخهای نجومی، روزهایی را مشخص می‌کند که خورشید بطور میانگین در داخل هر برج قرار می‌گیرد.


برج نمادِ
برج
نام لاتین ماه‌های
خورشیدی


تاریخ‌های نجومی
حمل
Aries Aries فروردین


۱ فروردین - ۳۰ فروردین
ثور
Taurus Taurus اردیبهشت


۳۱ فروردین - ۳۰ اردیبهشت
جوزا
Gemini Gemini خرداد


۳۱ اردیبهشت - ۳۱ خرداد
سرطان
Cancer Cancer تیر


۱ تیر - ۳۱ تیر
اسد
Leo Leo مرداد


۱ مرداد - ۳۱ مرداد
سنبله
Virgo Virgo شهریور


۱ شهریور - ۳۱ شهریور
میزان
Libra Libra مهر


۱ مهر - ۱ آبان
عقرب
Scorpio Scorpius آبان


۲ آبان - ۱ آذر
قوس
Sagittarius Sagittarius آذر


۲ آذر - ۳۰ آذر
جدی
Capricornus Capricornus دی


۱ دی - ۳۰ دی
دلو
Aquarius Aquarius بهمن


۱ بهمن - ۲۹ بهمن
حوت
Pisces Pisces اسفند


۳۰ بهمن - آخر اسفند


*

در قدیم گاه به جای واژهٔصورت فلکی از معادل عربی آن یعنی برج استفاده می‌شده است. به همین دلیل هنوز هم چنین استفاده‌ای از کلمهٔ برج صورت می‌گیرد.

اما باید به اختلاف این دو واژه توجه شود: صورت فلکی به مجموعهٔ چند ستاره که شکلی خاص را در ذهن بیننده القاء می‌کنند گفته می‌شود، در حالی که برج به هر یک از تقسیمات دوازده‌گانهٔ دائرةالبروج اطلاق می‌گردد. معادل روزهای ماههای میلادی نسبت به ماههای هجری خورشیدی بعلت تعدیل و تطبیق کبیسه‌های گاهشماری‌ها در بعضی سالها به ندرت به اندازه یک روز متفاوت می باشد.

تصاویر صورت های فلکی دایره البروج :

حمل :


                ثور : 


جوزا :


سرطان :


اسد :


سنبله :

میزان :


عقرب :


قوس :


جدی :
دلو :

حوت :

 • دانلود فیلم
 • خرید vpn
 • ضایعات

 • ChatBox