تبلیغات
وبلاگ دوستانه دانشجویان پزشکی یزد - ورودی91 - درسی از مکتب عاشورا درمانی برای وضعیت حجاب و سایر انحرافات

به نام خدا 

انسان در رابطه با پیرامون خود دو گونه می‌تواند رفتار کند یا آنچه را بپسندد و عمل کند که در پیرامونش پسندیده شده و عمل می‌شود حتی اگر خدا راضی نباشد و یا آنچه را بپسندد که خدا می‌پسندد حال اگر در جامعه هم مردم بپسندند چه بهتر ولی اگر مردم نپسندند باز خدا معیار باشد. حسین علیه السلام آنچه کرد که خدا می‌پسندید ولی اکثر مردم زمانش عمل او را حداقل اگر مخالفت نکردند نپسندیدند و غرامت این منش حتی اگر مرگ باشد اگر ذلت در چشم مردم باشد اگر تنت را لگدکوب کنند و سرت را به عنوان یک شکست خورده در شهرها بگردانند و اهل بیتت را در چشم مردم ذلیل کنند و به اسارت ببرند همه سهل است و صد افتخار به این غرامت. ولی ما که خود را عاشق این بزرگ‌مرد می‌دانیم چگونه عمل می‌کنیم کاملاً برعکس. مردم خوششان بیاید آبروی ما نزد خلق حفظ شود کسی به ما کوچک‌ترین نگاه معنی‌داری نکند و در همه حال همرنگ جماعت باشیم خدا خوشش آمد آمد نیامد نیامد. همه چیز وسیله ای است برای خودنمایی لباس پوشیدن پول خرج کردن درس خواندن حرف زدن راه رفتن کار کردن و همه اعمال ما حداقل یک هدف بزرگ دارند و ان خودنمایی است. آبرو گذاشتن و غرامت دادن در راه رضای خدا خیال باطل است و فقط جایش در این گونه مطالب است. در اصل این بی‌نیازی از خلق مخصوص ایمان‌های قوی است چون ایمان ضعیف باشد عزت را در نظر خلایق جست و جو می‌کند. برای امام حسین مایه‌ی ذلت از نظر مردم افتادن نبود از نظر خدا افتادن بود و برای اهل بیتش مایه‌ی ذلت اسارت و غل و زنجیر نبود و همین عزت واقعی بود که یزید را در مقابل زینب به زانو در آورد. حتی عزاداری‌ها هم پر است از این توجه به خلق و عدم توجه به خالق. در این گونه عزاداری‌ها که هم فال است هم تماشا همه پیش‌قدمند ولی نوبت که به حفظ حجاب، به مبارزه با انحرافات، به آبرو خرج کردن در راه خدا و به دست رد زدن به سینه‌ی مردم آنجا که دین حق زیر پا گذاشته می‌شود به این اصل‌ها که رسید کسی در صحنه نیست و نتیجه این می‌شود که می‌بینیم جاده‌ی نجف به کربلا پر می‌شود و در عین حال جامعه هم از فساد پر می‌شود، مشهد الرضا پر از زوار می‌شود و در عین حال در جامعه مغز دین پوک می‌شود و پوسته‌ی آن شکننده. البته همین عزاداری‌ها و زیارت‌های بدون معرفت هم بهتر از هیچ است.   

گرچه باید از غمش بگریستن            ای خوشا یکدم حسینی زیستن

تسلیت
  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات

  • ChatBox